Intresserad ?

Är detta något som tilltalar dig, som värnar om Kristianstads stadskärna, hör gärna av dig. Allt för vår stad Kristianstad.
levandekristianstad@gmail.com

söndag 30 januari 2022

Aktuella frågor ”Stadskärnan bör bli en kommunal valfråga.”

Aktuella frågor
”Stadskärnan bör bli en kommunal valfråga.”

Även om varje stad har sina speciella förutsättningar kan politiker göra en hel del för att skapa levande stadskärnor, skriver Johan Anselmsson, professor i företagsekonomi på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Under fem år har jag följt svenskars attityder till sina stadskärnors utveckling och speciellt som handelsplatser. En slutsats är att dagens trend där butiker flyttar från stadskärnan inte är vad de flesta invånare önskar sig.

Coronapandemin har gjort att utvecklingen accelererat. Allt fler butiker lägger ner, flyttar ut på nätet eller till handelsplatser långt ifrån städernas centrala delar.

När butikskedjor som H&M, Zara, Stadium, Clas Ohlson, och Elgiganten valt att lämna innerstäderna uppmärksammar även medier fenomenet.

Rapporten Ut ur pandemin – rakt in i den digitala transformationen, som jag publicerade under hösten 2021, visar att en tredjedel av Sveriges invånare ser handel i den egna kommunen och stadskärnan som en valfråga.

För äldre, högre utbildade och boende utanför Stockholm är frågan än viktigare. Andelen som ser behov av förbättring i stadskärnan har ökat från 44 procent 2018 till 57 procent 2021. 57 procent vill att stadskärnan i första hand ska vara platsen för butikshandel. Caféer, restauranger, mötesplatser, event, service och arbetsplatser prioriteras lägre. Endast 10 procent anser att kommunens politiker i detta avseende gjort ett bra jobb före och under coronautbrotten.

De senaste 30-40 åren har de flesta kommuner valt att göra det svårt för den fysiska handeln att överleva i stadskärnan. Kommunerna har också försvårat för dem som behöver bil (barnfamiljer, de som bor i förorter och äldre) att komma åt stadskärnan.

Kommuner har istället flyttat handeln från stadskärnan ut på åker-, skogs- eller våtmarker, vilket gjort att även de som bor i stadens centrum måste skaffa bil för att kunna handla det de behöver.

Kommunpolitikernas motiv till att flytta ut handeln från stadskärnan rör sådant som miljö, estetik och logistik. Vissa tycker till och med att handel är något dåligt för stadskärnan.

Att handeln i så stor utsträckning lämnat städernas centrala delar är en följd av omedvetenhet och brist på strategiskt tänkande hos politikerna, i kombination med begränsade insikter i vad de långsiktiga konsekvenserna blir för kommunerna.

Under lång tid har många kommuner, både politiker och tjänstemän, böjt sig för kortsiktiga och externa kommersiella intressenter, till exempel fastighetsbolag, och anammat en strategi som ska likna dem i städer som New York, London och Paris – som har helt andra förutsättningar än alla svenska kommuner bortsett från Stockholm. För att efterlikna metropolerna har städer i Sverige prioriterat upplevelser, turism och stadens image framför medborgarnas grundläggande behov.

Analyser visar nu att städer som prioriterar att fylla människors grundläggande behov, till exempel genom att ha bra livsmedelsbutiker, klarat sig bättre under coronapandemin.

Det senaste i raden av stadsplaneringstrender är ”15-minuters- eller kvartersstaden”. De närmaste åren kommer många kommuner att snegla på Paris. Men ingen känner till effekterna av att planera en stad utifrån detta koncept. Idén är att man utan bil eller kollektivtrafik ska kunna bo, arbeta och lösa livspusslet – få tid för både arbete, familj och annat som man tycker är viktigt i livet – inom ett geografiskt område som går att nå på max 15 minuter till fots eller på cykel.

15-minutersstaden är bra på många sätt, men vissa politiker ser nu bara att det handlar om att bilen och kollektivtrafiken ska nedprioriteras, men missar att livspusslet ska kunna lösas. En del säger att Sveriges stadskärnor redan är små, men de löser inte livspusslet. Och det är just därför människor tvingas handla online eller åka till externa handelsplatser.

Under många år har det varit en nedåtgående spiral för handeln i stadskärnorna sett i förhållande till annan handel. Men när de stora kedjorna med sina enorma marknadsföringsbudgetar och gratisreklam för städernas centrum nu flyttar, får det stora effekter för stadskärnorna.

Jag har inte sett någon analys av var de olika partierna står i frågan, men det går att se riktningar som drar åt så olika håll att det kan skada handeln. En riktning prioriterar miljö oavsett ekonomiska och sociala konsekvenser. En annan det sociala och att skapa en trevlig mötesplats i stadens centrum för medborgarna – gärna avkommersialiserad. En tredje riktning tänker bara på frihet och att inget ska regleras. Men jag har ännu inte sett någon riktning som ser stadskärnan som en ekonomisk motor.

Även om varje stad har sina speciella förutsättningar kan politiker göra en hel del för att skapa levande stadskärnor:

· Prioritera människors basbehov och att de kan lösa sitt livspussel, istället för att satsa på turism och upplevelser.

· Ta ett större strategiskt ansvar. Samverka med handel, näringsliv och fastighetsägare, men inte falla för påtryckningar som går ut över medborgarna.

· Se till att stadskärnan passar alla invånare, med ett utbud för alla pris- och socialklasser.

· Satsa på tillgänglighet. Det är den viktigaste faktorn för handeln och därför måste parkeringsfrågor och kollektivtrafik lösas mycket smartare än idag.

· Utgå från forskning och fakta. Beslut och nya strategier kräver mer forskning och fakta snarare än tyckande och känslor.

Stadskärnans utveckling är central för kommunernas livskraft. Och därför bör stadskärnan bli en kommunal valfråga.

SKRIBENTEN

Johan Anselmsson, professor i företagsekonomi på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och forskar sedan 20 år tillbaka om handelsplatser i den fysiska såväl som den digitala världen.
___________________________  
Vi har placerat bloggen Dialog Kristianstad i Kristianstad bloggkartan.se
Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus Sprid gärna detta inlägg till dina vänner och bekanta allt för Kristianstads bästa:

onsdag 20 maj 2020

Kristianstad - Sölvesborg ???

Något för Kristianstad?
Går det i Sölvesborg borde det gå även i Kristianstad?
Vad säger Kristianstads Kommun?
Vad tycker du, sprid gärna detta i din omgivning allt för vårt Kristianstad.
Tack på förhand för din medhjälp.

KB: Avgiftsfritt med torghandel i Sölvesborg

På grund av corona-pandemin har Sölvesborgs kommun beslutat att det ska vara avgiftsfritt att bedriva torghandel i Sölvesborg.

Torsdag 21 maj är det dags för andra upplagan av ”Torgsdagar” i Sölvesborg. Enligt kommunen är torghandel ett första steg mot ett levande torg i Sölvesborg. På torsdag kommer Fiskbilen, Wiktor Olssons Chark och Bosse Gröndahls kryddor stå på Stortorget. Man har också beslutat att det ska vara avgiftsfritt att bedriva torghandel under rådande pandemi.


tisdag 26 november 2019

Tillgänglighet är A och O för en stads centrum om man vill överleva. KRISTIANSTAD??

Förbättrad tillgänglighet i Sveriges stadskärnor något, som alla talar om i hela Sverige som också borde gälla även i Kristianstads centrum och som gäller i Sölvesborg.
Detta i jämförelse med alla stormarknader, där det alltid är gratis parkering.


img_1748img_1749
Mitt i Sölvesborg på Stortorget och i hela Sölvesborgs centrum är 2 timmars GRATIS parkering tillåten allt för ett lättillgängligt stads centrum.
Något för Kristianstad att införa, om man vill leva upp till ett levande centrum i Kristianstads stadskärna.
Man skulle även kunna ställa krav gentemot Kristianstads kommun med gratis på 2 - 4 tim. parkering med P-skiva i Kristianstads centrum, när kommunen sålt handelsmark till C4 Shopping till lågt pris,

ska%cc%88rmklipp-2016-09-18-21-01-21
Detta gäller inte i Kristianstad!
Sölvesborgs centrum har kommunen insett vad 2-timmars gratis PARKERING med P-skiva betyder för ökad besöksfrekvens och levande centrum så lokala verksamheter kan överleva.
OBS I Kristianstad Kommun föreslogs genom en politisk motion MINSKAD tillgänglighet till Kristianstads Centrum.
img_1750 img_1753
I Kristianstad inser man tyvärr inte vikten av tillgängligheten och
P-taxan är 12:- kr/tim
i Sölvesborg är P-avgiften i centrum gratis!

I Kristianstads kommun har man tyvärr en annorlunda syn på vikten av tillgängligheten till stadskärnan än vad man har i grannstaden Sölvesborg har.


Jag var redan 2011 också i kontakt med professor Johan Anselmsson i Lund:
Svar från Johan Anselmsson Lunds Universitet
2011-01-13 till mig:
Hej Olle,
Roligt att höra av dig och jag är glad om debatten kan rädda några stadskärnor. Mycket av det som skrivits i tidningarna har så klart förvrängts lite. Media har plockar upp gågatorna och bilar i centrum, trots att det finns mer.
Jag tror det mest allvarliga är att kommunerna/stadskärnorna kan göra vad de vill så länge att de slipper konkurrens.
Jag känner till Kristianstads situation och det gör de stora utvecklarna av köpcenter också. Jag misstänker att tiden snart är mogen för att etablera ett stort och tillgängligt center i anslutning till Kristianstad. Med mogen menar jag att folkmängden och vanan för närliggande kommuninvånare att ta sig till Kristianstad finns, samtidigt som stadskärnan blir mindre och mindre tillgänglig.
Jag tror att kommunala politiker, tjänstemän såväl som medborgare ser idealet i en trafikfri stadsidyll, en mötesplats för alla kommuninvånare med liv och rörelse.
MEN tyvärr, när ett tillgängligare externt centrum som gör det enklare att shoppa, lasta och ta sig till och ifrån dyker upp, ja då väljer man shopping på det externa centret istället.

Motivet är att man sparar tid, tid som man kan använda hemma med familj och bekanta.
När det precis som i fallet Lund (Nova Lund) också i en andra våg etableras lågpris varuhus i anslutning till köpcentret, då har vi inte bara tillgänglighet, de stora kedjorna utan även lågpriskedjorna på plats.
Då blir det svårt att backa bandet.
Den externa handelsplatsen blir lika tillgänglig för anställda utanför som inom den egna kommunen.
Arbetsplatserna och de unika butikerna försvinner inne i stan och centrum blir i allt högre utsträckning bara attraktivt för turister.
Då de unika butikerna försvinner finns det inte heller någon anledning för turister att shoppa och turistintäkterna sinar.
Lösningen är alltså att inte gå för långt.

Att hålla stadskärnan tillgänglig och stoppa konkurrensen(de externa centren) med deras egna metoder.

Om stadskärnan är tillgänglig, då finns det ingen unik fördel för de externa köpcentren.
Saker som funkar är att minimera gågatorna till en eller ett par gator (undvik parallella gågator etter korslagda gågator.


Drottninggatan i Stockholm där går det att parkera på gator som korsar gågatan med bil eller att parkera på parallellgator).
De flesta har inte tid för längre shoppingpromenader eftersom man ofta bara handlar en eller två saker när man shoppar – tänk själv vem orkar gå i 230 minuter för att köpa en ny skokräm och skoborste?
På helger bör man kunna öppna torg och skolgårdar för parkering – och man kan ta bra betalt.
Parkering som ligger nära och är under bar himmel är perfekt. Många städer samlar festivaler eller liknade till en enda vecka.
Bryt upp den på hela året och lägg den varje långlördag.
Värna om miljön genom att se till att det finns cykelställ nära gågator och handel. Om ställen är fyllda redan en timme före öppning då är det för lite.

OBS, gågator där man får cykla är inga riktiga gågator som ska gynna handel och möten.
Mvh
Johan

Det har talats om t.o.m. i Kristianstads kommun, att ta bort alla P-platser på Stora Torg för att där etablera ett "PARADTORG" !

Återigen vad säger och hur reagerar Handelsstaden (Fastighetsägarna, Handelsföreningen Kristianstads Kommun)?

Varför regerar inte Fastighetsägarna och Handelsföreningen med 2/3 majoritet kraftfullare i samarbetet med Kristianstads Kommun utåt med en dialog med kommuninvånarna och besökarna i Kristianstads centrum?KALLELSE med föredragnings lista Kommunfullmäktige 160920
tisdagen den 20 september 2016 kl. 13:00

Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan 12 i Kristianstad

Ärende 14 Motion - Skapa ett bilfritt Stora Torg i Kristianstad 2016/288

Det finns många lediga platser i Galleria Boulevards P-hus, men många äldre, som inte är vana eller vågar köra in i och upp i P-huset, utan då väljer man något annan stadskärna som resmål t.ex. Sölvesborg.

Läs även i Kristianstadsbladet:
KB160305:  
Vill utreda Stora Torgs framtid

KB160519: Stora Torg ska utredas - igen

KB160519:  Bilar är människor så hindra dem inte från att parkera i stan, tack
Hellre parkeringsplatser än tomma ytor för att dricka kaffe i snålblåst.

Torget ska finnas för människor och inte bilar”, menade Kalle Heise från Miljöpartiet i tisdagens kommunfullmäktige i debatten om förnyelse av Stora Torg.
Idag fungerar torget som en bilparkering mitt i staden – nära till butiker och restauranger. Men Heléne Fritzon (S) hade i en motion föreslagit ett ”bilfritt paradtorg”. Paradtorg minsann!
Det låter tjusigt.
Många ser sannolikt framför sig ett härligt myller av människor som ska mötas på kristianstadsgrå uteserveringar och skratta tillsammans i solen.
Det är en hedervärd önskedröm. Jag skriver önskedröm, för sanningen är att de dagar och kvällar av värme då man kan träffas ute är få, och de flesta lever faktiskt sina liv utanför stadens hjärta och behöver ta sig dit – i bil.

Redan 2002 förslog jag i en insändare vikten av gratis parkering i Kristianstads centrum, som tyvärr ännu nu 2018 har man inte insitt vikten av att få besökare till stadscentrum:

Öka antalet gratisparkeringar i centrum


PS Sprid detta inlägg till så många som möjligt, som värnar om Kristianstads stadskärna och dess kultur.
M.a.o. ett långsiktigt hållbart planerande av Kristianstads kommun för vår 400-åriga stadskärna alltså inte bara handel utan möjlighet till förvaltandet av vår kultur, vilket enbart är kommunalfullmäktige som har det direkta ANSVARET genom PBL(Plan och Bygglagen).
TACK !
___________________________  
Vi har placerat bloggen Dialog Kristianstad i Kristianstad bloggkartan.se
Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

måndag 7 oktober 2019

Sagan om vår stad Kristianstad - dokumentär 2014 o. 2011

Mycket trevliga filmer om Kristianstad.
Titta du också och njut.
Bilder från förr och nu.Sagan om vår stad - dokumentär 2014
from Rutberg Media Filmproduktion on Vimeo.


Vi ses på Domus! - dokumentär 2011
from Rutberg Media Filmproduktion on Vimeo.

___________________________  
Vi har placerat bloggen Dialog Kristianstad i Kristianstad bloggkartan.se

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus


 Sprid gärna detta inlägg till dina vänner och bekanta allt för Kristianstads bästa: